Informacja dodatkowa do bilansu za 2018


Informacja dodatkowa do bilansu za 2018