RODO


Administratorem Państwa danych osobowych jest

                         Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach
 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej jest

                                        Pani Arleta Kliś
 
z którą kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail:

                                      iod@dpshuwniki.pl
 
lub pocztą tradycyjną na adres:
 
Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, Huwniki 127,  37-743 Nowosiółki Dydyńskie.