Nasz dom


Witamy Państwa na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach położony jest na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Od siedemdziesięciotysięcznego miasta Przemyśla dzieli go odległość około 20 km. Nieopodal Domu przepływa jedna z najczystszych rzek
w Polsce  - Wiar. Okalają go  lesiste wzgórza. Na jednym z nich, po wschodniej stronie  znajduje się Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej ( zabytek z końca XVII wieku ), po zachodniej ośrodek wypoczynkowy w Arłamowie z bazą turystyczną i stacja narciarską. Wszystko to czyni otoczenie Domu niezwykle atrakcyjnym turystycznie.

           Dom powstał w czerwcu 1994 roku. Przeznaczony jest dla 85 osób przewlekle somatycznie chorych i 15 osób w podeszłym wieku. Jest jednostka organizacyjną Powiatu Przemyskiego. Budynek DPS pozbawiony jest barier architektonicznych i zapewnia :

 • Warunki mieszkaniowe ( pokoje 1, 2 i 3 osobowe )
 • Pokoje dziennego pobytu
 • Jadalnie główna i jadalnie przy pokojach
 • Kuchnie pomocnicze
 • Pralnię i pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia
 • Gabinet medycznej pomocy doraźnej
 • Pomieszczenia do terapii i rehabilitacji
 • Kaplicę
 • Pokoje gościnne

W najbliższym sąsiedztwie Domu znajdują się 4 letniskowe domki przeznaczone dla gości w sezonie letnim.

Zakres usług działu terapeutycznego i opiekuńczego odbywa się w dwóch ogólnych kierunkach:

Opiekuńczym Terapeutycznym


Dom zapewnia również usługi zdrowotne i fizjoterapeutyczne.

Usługi opiekuńcze prowadzone są w ciągłym ruchu dobowym i obejmują: Zapewnienie mieszkańcom opieki i pomocy z zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;

 • ubieranie
 • higiena ciała(kąpiele, mycie, golenie, czesanie)
 • spożywanie posiłków(pomoc, karmienie, karmienie osób leżących)
 • organizowanie czasu wolnego( spacery, robienie zakupów, pisanie korespondencji)
 • utrzymanie w czystości pokoi mieszkalnych(sprzątanie, porządkowanie odzieży w szafach, zmiana pościeli, pranie zabrudzonej odzieży)
 • strzyżenie włosów i modelowanie fryzur

Terapia zajęciowa obejmuje szeroki zakres działań mających na celu rozwijanie i zwiększanie aktywności mieszkańców oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Z proponowanych form terapii należy wymienić: terapię plastyczną, terapię muzyczną, terapię ruchową, psychoterapię, socjoterapię, duszpasterstwo.

Terapia plastyczna odejmuje różnorodne techniki i tematy wykonywania prac w zależności o możliwości plastycznych i zainteresowań mieszkańców poprzez malowanie, rysowanie, wycinanie, tkanie, robótki ręczne, gobeliny, wyklejanie, szycie. W ramach terapii prowadzone są projekcje filmów o tematyce przygodowej i religijnej, słuchanie muzyki klasycznej i rozrywkowej. W okresie letnim organizowane są wycieczki w różne ciekawe zakątki naszego regionu.

W ramach terapii muzycznej prowadzona jest grupa kabaretowa gdzie mieszkańcy przedstawiają skecze i piosenki. Cyklicznie organizowane są imprezy gdzie zaprasza się delegacje z innych Domów. Należą do nich Przegląd Kolędniczy, Spartakiada Sportowa.

Terapia ruchowa prowadzona jest codziennie i ma na celu poprawienie krążenia krwi, nastroju i trwa przeciętnie 15 minut. W miarę możliwości prowadzona jest na świeżym powietrzu i ma charakter spacerów, zabaw i gier ruchowych.

Nad dobrym samopoczuciem mieszkańców czuwa psycholog, który prowadzi zajęcia indywidualnie lub grupowo. Rozmowy prowadzone są w pokojach mieszkańców gdzie mieszkańcy czują się bezpiecznie i swobodnie.

Za pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną, załatwianiu spraw urzędowych, prowadzeniu spraw socjalnych dotyczących pobytu w Domu odpowiedzialni są pracownicy socjalni.

Nad sferą duchowo - religijną czuwa Kapelan wyznania Rzymsko-Katolickiego. W kaplicy która znajduje się w naszym Domu odprawiane są msze święte w każdą niedziele i wszystkie inne święta.

Organizujemy usługi zdrowotne z zakresu: Profilaktyki zdrowotnej, promocji zdrowia, diagnozowania, kontynuacji leczenia szpitalnego, konsultacji specjalistycznych, zabiegów pielęgniarskich

Organizujemy zabiegi fizjoterapeutyczne, które obejmują: Fizykoterapię ( elektroterapia, laseroterapia, ultradźwięki, pole magnetyczne, światłolecznictwo) Kinezyterapię ( ćwiczenia bierne, ćwiczenia wg metody PNF, poizometryczna relaksacja mięśni, ćwiczenia czynne, ćwiczenia manualne, ćwiczenia oddechowe, UGUL, rotory na kończyny górne i dolne, taśma rehabilitacyjna, piłka rehabilitacyjna, pionizacja i nauka chodzenia)

Masaż leczniczy ( masaż klasyczny, drenaż limfatyczny)

Hydroterapię (kąpiel wirowa całkowita, kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych)